Deze namiddag maakte onze juf verschillende bewegingsstandjes buiten. Samen met de kleutertjes uit kleuterklas I mochten we alle oefeningen uitproberen. Wij leerden ook dat we de kleintjes af en toe eens moesten helpen, we leerden zorg dragen voor een ander…

Meer foto’s op onze fb-pagina! smiley