We leerden de dierennamen in lettergreepjes splitsen… Eerst deden we dit grootst door per lettergreepje in een nieuwe hoepel te springen. Daarna probeerden we het te klappen in de handen en om het helemaal moeilijk te maken, moesten we dan evenveel bolletjes kleuren als er lettergrepen zijn.