Deze week leren we over de gevoelens… Enerzijds leren we onze gevoelens op een correcte manier duidelijk maken en anderzijds leren we begrijpen waarom iemand zich zo voelt. In onze klas hebben we een gevoelenskalender hangen, iedere dag mogen wij ons symbooltje bij het juiste gevoel hangen. Daarnaast vertellen we ook waarom we ons zo voelen. We leren hierdoor dat iemand zich bij een bepaalde situatie anders kan voelen dan wijzelf en dat er verschillende redenen kunnen zijn om zich blij/bang/boos/verdrietig te voelen.