Het einde van de derde kleuterklas = het einde van de watergewenningslesjes!!!
Wij kunnen al heel veel van de dingen die op het brevetje staan…
Meester Stijn heeft dan ook aangeduidt wat wij al allemaal kunnen!
Blijven oefenen en binnenkort kunnen wij ook al zwemmen!!!
Dikke bravo, jongens en meisjes!!!