Vorige week kregen de kleuters de kans om eens een lesje in het eerste leerjaar te volgen. Ze mochten bij juf Nancy een taal- en rekenlesje uitproberen.
Ondertussen kregen de leerlingen van het eerste leerjaar nog eens de kans om in de hoekjes van het derde kleuter te spelen. Herinneringen ophalen in hun favoriete hoekje…
Toen mijn kleutertjes terug naar klas kwamen, waren ze allemaal heel flink geweest en toonden ze enthousiast hun werkjes van in het eerste leerjaar…