Deze week begon juf Michelle aan haar eerste stageweek. Het thema van deze week was ‘de kapper’. Juf Michelle bracht verschillende spulletjes mee, die we mochten bekijken en samen met haar uittesten in de kring. Maar ook in verschillende hoekjes werden er spulletjes van het thema voorzien. Onze poppenhoek werd een kapsalon en er was ook winkeltje vol spulletjes die we in het kapsalon konden gebruiken. in de autohoek is er een sjoelbak met opdrachtjes, met de plasticine kunnen we haar maken op hoofdjes, er zijn twee poppen waarvan we het haar kunnen versieren en er is ook een snorrenrad.
In de kring leerden we ook een matrix kennen.
Juf Michelle leerde ons ook een liedje aan met bewegingen. Op woensdag ging ze mee sporten met ons en meester Stijn en dat vonden we superleuk!