Deze week werkten we met de doos vol gevoelens. We weten dat we boos, bang, blij of verdrietig kunnen zijn. Maar weten we ook hoe anderen zich voelen en waarom ze zich zo voelen? Onze juf las daarom korte verhaaltjes voor en wij mochten het gevoel zeggen en waarom we dit gevoel kozen. Soms merkten we dat er meerdere gevoelens juist konden zijn, dan keken we heel goed op de prent om de mimiek van het kindje te zien. Na ieder gesprekje, mocht een kleuter het kaartje in de juiste gevoelensbus stoppen.

Ook leerden de oudsten van onze klas de mini-loco’s kennen. Hier werken we alleen of met twee aan een opdracht. Er zitten spelletjes in met letters, woorden, cijfers, deel-geheel, … Het leuke is dat ze zelf een opdracht kunnen kiezen en wanneer ze klaar zijn, controleren ze het met de gemaakte puzzel op de ommezijde. Ze zijn dan ook supertrots als alles correct is!