Deze namiddag was er de eerste wisselwerking met L1. De oudsten van onze klas (het derde kleuter) bracht een bezoekje aan de lagere school. Ze leerden er alvast juf Nancy kennen en verkenden de klas. Ze mochten ook al een eerste lesje volgen en kwamen heel enthousiast terug naar onze klas. Ondertussen kwamen de leerlingen van het eerste leerjaar nog eens herinneringen ophalen vân vorig schooljaar. Het was een fijn terugzien met deze kapoenen!