Deze week werken we verder over de herfst. We hebben onze woorden herhaald door een lettergrepenspel en een hak en plak-spelletje. We oefenden ook onze schrijfmotoriek en onze zithouding bij het werken. Op dinsdagnamiddag maakte de helft van de klas kennis met meneertje kameel, meneer beer en mevrouw vlinder. Zij willen evenveel, meer en minder okkernoten krijgen dan we rolden met de dobbelsteen. Dat lukte bij de meesten vrij goed. Enkel mevrouw vlinder wilt minder is nog wat moeilijk. Hier onthouden we dat ze er zoveel niet wilt, omdat haar vleugeltjes niet zo sterk zijn. Op donderdag werkten we met aantallen tellen, herkennen en het cijfer erbij brengen. Dit deden we met leuke spelletjes op het digibord! De anderen werkten bij juf Angelique in de zaal. Zij werkten vooral rond getallen leren kennen in de verschillende getalbeelden, speelden spelletjes om deze aantallen zich nog beter eigen te maken.  In de sportles bij meester Stijn stond ‘gooien’ centraal. Ver leren gooien, dicht, hoog, laag, reageren als de bal gegooid wordt, … Ze vonden het weer superleuk! We zaten deze week ook weer rond de gevoelenskast. Hier krijgen we ons symbooltje om bij één van de vier hoofdgevoelens te hangen. We moeten ook wel vertellen waarom we dit gevoel kiezen. Op donderdag gingen we naar vaste gewoonte weer zwemmen met meester Stijn. Daar blijven we oefenen op goed drijven: lange armen en lange, sterken benen!