Deze week werken we verder rond de huisdieren.┬á We namen de kat al waar op het grote scherm, hielpen de juf een kat tekenen en vertelden wat een kat allemaal nodig heeft als we deze bij ons houden. In de knutselhoek maakten we een kat door stukken krant te scheuren. We vonden het niet zo gemakkelijk om bepaalde vormen te scheuren, maar deden ons best! We leerden dat we niet allemaal hetzelfde zien, maar dat dat afhangt van onze plaats in de ruimte. We nemen ook de vis waar en komen te weten hoe visjes groeien. Ook de hond werd deze week van dichtbij bekeken. We leerden ook om de korrels eerlijk te verdelen tussen de dieren en werkten ook met de begrippen evenveel, meer en minder. Bij juf Angelique oefenden we allemaal op de logische volgorde van situaties….