Eerst en vooral mijn beste wensen voor het nieuwe jaar!

Ik ben heel blij dat ik eindelijk terug kan en mag starten in mijn klasje. Het leek voor mij eigenlijk een beetje september, daar ik de kindjes nog niet allemaal even goed ken en ook zij mij niet. We begonnen dan ook het nieuwe jaar met een kennismakingsweekje, waarbij we de tijd namen om elkaar beter te leren kennen. Maar natuurlijk deden we ook al leuke en leerrijke activiteiten… We maakten onder meer een tekening over een leuk moment in onze kerstvakantie en vertelden erover in de klasgroep. De juf schreef op onze tekening wat we vertelden. We kregen deze week ook de opdracht om een kindje te tekenen, soms moesten we nog eens goed nadenken van de juf, want we durfden wel een lichaamsdeeltje te vergeten. We leerden ook werken met de computers in het computerhuis en mogen vanaf nu ook iedere dag voor deze hoek kiezen. We maakten kennis met de splitsmachine, waarbij we leren dat 6 opgesplitst kan worden in 2 en 4, maar ook in 3 en 3, of 5 en 1, of … Dit vinden we heel leuk om te doen, want het is telkens een verrassing waar de balletjes terechtkomen. Volgende week mogen we dit nog eens doen, maar dan moeten we ook de kaartjes erbij hangen en vertellen aan de juf wat er gebeurt. In de klas hangt er ook een meetlat, waar wij ons kunnen meten… Dit deden we ook allemaal deze week en de juf trok een streepje tot waar we kwamen en noteerde ook onze naam erbij. Later op het jaar zullen we dit nog eens doen en kunnen we zien hoeveel we gegroeid zijn. Nu kunnen we vooral zien wie de grootste is, wie de kleinste, wie bijna even groot is als onszelf, … We luisterden naar het verhaaltje ‘Ik ben ik’, dat over een meisje gaat die ook in het derde kleuter zit en soms te groot is voor bepaalde dingen en voor andere dingen nog een beetje te klein. In het gesprekje achteraf konden de kapoenen uit de klas ook wel zo een voorbeeldjes aanbrengen over zichzelf… In de rekenhoek leerden we een nieuw spelletje kennen met de getallen. Ook Pistache kwam even langs om een spannend Franstalig verhaaltje voor te lezen!

Hieronder enkele sfeerbeelden van de kapoenen tijdens hoekenwerking…